Disney on Ice?

Walt Disney (Wikimedia Commons) Walt Disney var den första som framgångsrikt insåg att tecknad film kunde fungera även för långfilmer, och inte bara som humoristiska och ytliga kortfilmer. Som få … Continued

Vetenskap och Folkbildning