British Doctors Study

Är det skadligt att röka? British Doctors Study var en banbrytande kohortstudie som bekräftade kopplingen mellan röktobak och lungcancer. Läget i början på femtiotalet var att sambandet hade misstänkts tidigare men inte bekräftats rent statistiskt. 1951 bad Storbritanniens medicinska forskningsråd sin statistiska forskningsenhet att genomföra en prospektiv studie för att på allvar studera ett eventuellt … Continued

Vetenskap och Folkbildning