VoF – Remissvar SOU 2019:15/SOU 2019:28

Under 2019 har Föreningen Vetenskap och Folkbildning fått förtroendet att fungera som remissinstans inför ny lagstiftning rörande “Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog” (SOU 2019:15) och “Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning” (SOU 2019:28). Vi är i grunden positiva till utredningen 2019:15 och dess slutbetänkande 2019:28. Här … Continued

Vetenskap och Folkbildning