174 gånger som världen inte gick under

Apokalypsen Apokalyps, av grekiskans αποκάλυψη (apokalypsis) betyder ursprungligen ‘uppenbarelse’, men har med tiden kommit att beteckna jordens, världens eller människans undergång. De flesta religioner och trosföreställningar har både en skapelseberättelse och en beskrivning om hur världen kommer att gå under. I den kristna traditionen beskrivs detta i bibeln i Uppenbarelseboken. Historiska förutsägelser om världens undergång … Continued

Vetenskap och Folkbildning