Arne Jarrick – Om kunskapsmotståndet

Arne Jarrick diskuterar frågan: är det är värre än någonsin med kunskapsmotståndet? Arne Jarrick är historiker och professor i historia vid Stockholms universitet. Föredraget hölls i samband med Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2020.

Vetenskap och Folkbildning