Amalia Juneström – Moderering och faktagranskning

Amalia Juneström berättar om sin forskning gällande journalisters arbete med moderering och faktagranskning. Amanda Juneström är doktorand på institutionen för Arkiv – Bibliotek – Museer vid Uppsala universitet. Föredraget hölls i samband med riksårsmötet för Vetenskap och Folkbildning i Uppsala, den 7 maj 2022.

Vetenskap och Folkbildning