EVP (Electronic Voice Phenomenon)

Med EVP, på svenska också ibland kallat ITK, Instrumentell transkommunikation, menas att man använder någon form av elektronisk utrustning för att höra budskap “från den andra sidan”, det vill säga från spöken och andar. Tekniken populariserades av parapsykologen Konstantīns Raudive på 1970-talet. Han beskrev EVP som korta ljudfragment, vanligtvis enstaka ord eller korta fraser som … Continued

Vetenskap och Folkbildning