Postbokmässeforeläsning 2018

VoF:s Postbokmässeföreläsning 2018 välkomnar Therese Svensson, litteraturforskare vid Göteborgs universitet. Therese är utbildad gymnasielärare men har sedan 2010 undervisat i litteraturvetenskap, svenska, historia och intersektionella studier vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Hon har tagit fram ett flertal kurser vid GU, bland annat med inriktning mot vithetsnorm, intersektionalitet och genus. Kvällens föreläsning heter “Rasifiering, vithetsnorm och svensk … Continued

VoF Bokmässan 2018 – Peter Olausson

Peter Olausson pratar sin nya bok: “Sveriges historia från forntid till nutid” som ges ut på Ordalaget Förlag. Intresset för historia är alltjämt stort och Peter besökte oss i montern för att berätta om sin nya bok. Peter Olausson är författare, webmaster och tidigare ordförande i Vetenskap och Folkbildning.

VoF Bokmässan 2018 – Dan Katz

Dan Katz pratar om sin bok “Ödlan i huvudet”.Med utgångspunkt i modern forskning har Dan lyckats med konststycket att skriva en inspirerande och informativ bok i ämnet. Dan gästar oss i montern och berättar om boken och om KBT.Dan Katz är legitimerad psykolog, psykoterapeut och författare och är medlem i Vetenskap och Folkbildnings riksstyrelse.

VoF Bokmässan 2018 – Sara Wrige

Sara Wrige om tro och vetenskap Kan man förena tro och vetenskap eller är de varandras motsatser? Wrige menar att det finns hopp för att vetenskap och tro ska kunna existera sida vid sida. I ett samtal med Karin Noomi Karlsson, ordförande i VoF Göteborg och doktorand i litteraturvetenskap, visar Sara oss varför man inte … Continued

Vof Bokmässan 2018 – Per Kornhall

Per Kornhall – Om att göra korv och stifta lagar, skolan och vetenskapen. Kornhall har ägnat många år att forska kring skolan och vetenskapen och hur man ska basera skolverksamheten på vetenskap och beprövad erfarenhet – något som inte alltid har varit fallet. Per Kornhall är gymnasielektor, författare och doktor i systematisk botanik

VoF Bokmässan 2018: Emma Frans

Emma Frans: Att skilja vetenskap från trams. Emma Frans gästar vår monter och talar om hur vi ska kunna bli mer källkritiska i en tid när fejkade nyheter tillhör vardagsmaten. Emma Frans är författare och doktor i medicinsk epidemiologi.

Madelene Pollnow – Omgiven av Idioti

Madeleine Pollnow från Magasinet Filter samtalar med Dan Katz från VoF om den granskning hon har gjort av Thomas Eriksons bok “Omgiven av idioter”; en av bästsäljarna just nu. Madeleine Pollnow har gjort en granskning av Thomas Eriksons bakgrund och verksamhet för Magasinet Filters räkning och samtalar i vår monter med psykologen Dan Katz om … Continued

VoF Bokmässan 2018 – Elza Dunkels

Elza Dunkels om internetforskning och barns aktiviteter på nätet Det stormar i debatten kring internetanvändning och barn. Man ropar på censur och förordar att man bör installera så kallade porrfilter för att barnen inte ska exponeras för diverse kränkande material när de är ute på nätet. Många har åsikter i frågan men få har fördjupat … Continued

Vetenskap och Folkbildning