Flogistonteorin

Vad händer när någonting brinner? Under lång tid och redan i antiken ansågs eld vara en typ av grundelement, traditionellt vid sidan om luft, jord och vatten. På 1600-talet tog Johann Joachim Becher (tysk läkare, kemist och nationalekonom) till sig nyare idéer och lade grunden till en teori som kemisten och läkaren Georg Ernst Stahl … Continued

Vetenskap och Folkbildning