post id: 11204
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11204
  
Aktuellt

Styrelsemötet den 2017-09-20

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

  • Det togs beslut om att sponsra Kunskapstidningen.
  • Föreningen ska även pröva att använda sig av annonsering på Facebook.
  • Det diskuterades om en eventuell uppföljning av opinionsundersökningen som genomfördes av föreningen för några år sedan.

Nästa styrelsemöte hålls över Skype i oktober.

Vetenskap och Folkbildning