På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

  • Det togs beslut om att sponsra Kunskapstidningen.
  • Föreningen ska även pröva att använda sig av annonsering på Facebook.
  • Det diskuterades om en eventuell uppföljning av opinionsundersökningen som genomfördes av föreningen för några år sedan.

Nästa styrelsemöte hålls över Skype i oktober.