post id: 11204
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11204
 
Aktuellt

Styrelsemötet den 2017-09-20

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

 • Det togs beslut om att sponsra Kunskapstidningen.
 • Föreningen ska även pröva att använda sig av annonsering på Facebook.
 • Det diskuterades om en eventuell uppföljning av opinionsundersökningen som genomfördes av föreningen för några år sedan.

Nästa styrelsemöte hålls över Skype i oktober.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.