post id: 19786
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=19786
  
Aktuellt

Skeptics in the Pub – Online:
Teaching Critical Thinking in an Era of Disinformation


Nästa VoF Skeptics in the Pub är den 26 januari!
Läs allt om eventet här.

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning