post id: 19786
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=19786
  
Aktuellt

Skeptics in the Pub – Online:
Teaching Critical Thinking in an Era of Disinformation


Nästa VoF Skeptics in the Pub är den 26 januari!
Läs allt om eventet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning