post id: 24494
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24494
 
Aktuellt, Föredrag/Panel, Skåne, Skeptikerpub

Skeptics in the Pub – Online: Lars Ohlsson – Länken mellan mitokondrie-DNA och depression

Länken mellan mitokondrie-DNA och depression

Onsdag 24 mars, kl. 19:00, direktsänt via Twitch

Lars Ohlsson – Länken mellan mitokondrie-DNA och depression
Forskning har upptäckt att cirkulerande cellfritt Mitokondriellt DNA (ccf-mtDNA) är en markör för depression och suicidalitet. Lars Ohlsson, en av forskarna bakom studien, redogör för hur detta kan hjälpa till att identifiera cellulär stress, som ökar under vissa psykiatriska tillstånd.

Livesänds på Vetenskap och Folkbildnings Twitch-kanal.
Mer information finns här.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.