post id: 24494
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24494
  
Aktuellt, Föredrag/Panel, Skåne, Skeptikerpub

Skeptics in the Pub – Online: Lars Ohlsson – Länken mellan mitokondrie-DNA och depression

Länken mellan mitokondrie-DNA och depression

Onsdag 24 mars, kl. 19:00, direktsänt via Twitch

Lars Ohlsson – Länken mellan mitokondrie-DNA och depression
Forskning har upptäckt att cirkulerande cellfritt Mitokondriellt DNA (ccf-mtDNA) är en markör för depression och suicidalitet. Lars Ohlsson, en av forskarna bakom studien, redogör för hur detta kan hjälpa till att identifiera cellulär stress, som ökar under vissa psykiatriska tillstånd.

Livesänds på Vetenskap och Folkbildnings Twitch-kanal.
Mer information finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning