post id: 4743
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4743
  
Aktuellt

Sjukvård är också belägg, empiri och evidens

Christina Doctare med flera alternativmedicinförespråkare har svarat på vår debattartikel om alternativmedicin på DN debatt. Deras replik ”Sjukvård är också bemötande, etik och estetik” går bl.a. ut på att försöka få det att verka som att några av de behandlingar vi menar saknar stöd, visst har vetenskapligt stöd. Jag vet inte om det ska föreställa ett argument för att de ska få fortsatt dispens från att visa upp detta stöd. Hur som helst har vi skrivit en slutreplik med den lagom provocerande titeln ”Skattefinansierad vård ska använda metoder som fungerar”

Där har vi bemött de flesta av deras påståenden. Dock inte allt. Deras tes att sjukvård också är ”bemötande, etik, estetik och ekonomi” har vi t.ex. inte kommenterat. Det beror helt enkelt på att vi aldrig påstått motsatsen; det finns nämligen ingen motsättning mellan fungerande behandling och t.ex. ett gott bemötande. På sätt och vis är det förståeligt att somliga tror att Vetenskap och Folkbildning ser den självupptagne överläkaren Dr. Dängroth som något slags ideal att rätta sig efter. Men så är det alltså inte.

Sådana försök att ställa empatisk omvårdnad i motsats till evidens är dock inget nytt, utan dyker upp lite då och då i debatten. Det kan därför vara läge att påminna om var den person som mer än någon annan har blivit symbol för empatisk omvårdnad skulle ha ställt sig i en sådan diskussion. Florence Nightingales inflytande på sjukvården hade knappast blivit så enormt om hon inte hade kavlat upp ärmarna och levererat argument och statistiska analyser på ett vetenskapligt sätt. Ingen dispens där alltså.

Vetenskap och Folkbildning