post id: 3706
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3706
  
Aktuellt, Bokmässan

Siljans måsar förlag på Bokmässan 2011

På Bokmässan 2011 fanns inslag av pseudovetenskap, som exemelvis Siljans måsar förlag.

www.siljansmasar.com

Vetenskap och Folkbildning