post id: 11146
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11146
  
Aktuellt

Senaste riksstyrelsemötet i korthet

På styrelsemötet den 20 maj i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:
• Planeringen inför årets bokmässa i Göteborg är i full gång. VoF kommer som vanligt att ha en egen monter där vi erbjuder föreläsningar, försäljning av böcker och t-shirts och tecknande av medlemsskap.
• Planerna för uppdatering av hemsidan rullar på. Bland annat har styrelsen fotats under arbetet för att medlemmarna ska kunna få ett ansikte på de som jobbar i styrelsen.
• Kommande satsningar på aktiviteter för medlemmarna diskuteras. Detta gäller på samtliga orter där VoF har lokalföreningar.
• Valberedningen höll information om kommunikationsmetoder med styrelsen och i anslutning till detta presenterade Dan Katz en genomgång av vanliga kommunikationsmissar och dess konsekvenser.
• Framöver kan det bli aktuellt att delegera verksamhet till aktiva VoF-medlemmar som inte är med i styrelsen. Formerna för detta är föremål för diskussion.

Vetenskap och Folkbildning