post id: 11146
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11146
 
Aktuellt

Senaste riksstyrelsemötet i korthet

På styrelsemötet den 20 maj i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:
• Planeringen inför årets bokmässa i Göteborg är i full gång. VoF kommer som vanligt att ha en egen monter där vi erbjuder föreläsningar, försäljning av böcker och t-shirts och tecknande av medlemsskap.
• Planerna för uppdatering av hemsidan rullar på. Bland annat har styrelsen fotats under arbetet för att medlemmarna ska kunna få ett ansikte på de som jobbar i styrelsen.
• Kommande satsningar på aktiviteter för medlemmarna diskuteras. Detta gäller på samtliga orter där VoF har lokalföreningar.
• Valberedningen höll information om kommunikationsmetoder med styrelsen och i anslutning till detta presenterade Dan Katz en genomgång av vanliga kommunikationsmissar och dess konsekvenser.
• Framöver kan det bli aktuellt att delegera verksamhet till aktiva VoF-medlemmar som inte är med i styrelsen. Formerna för detta är föremål för diskussion.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.