post id: 4886
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4886
  
Aktuellt

SciCamp 2012

I lördags samlades ett 15-tal personer i Uppsala på den skeptiska knytkonferensen SciCamp. Först ut var Dan Larhammar som berättade om sin över 20 år långa erfarenhet av att bemöta pseudovetenskap. Han sa bland annat att man inte bör ge pseudovetare som t.ex. kreationister utrymme i akademiska sammanhang, utan om man debatterar dem bör det vara utanför högskolevärlden eftersom de annars för fram det som en merit. Han varnade också för att vara nedvärderande mot motståndaren eller använda alltför hetsigt tonläge.

Efter Larhammar talade jag om Debunking Handbook vars innehåll till stor del sammanföll med Larhammars föreläsning. Handboken, skriven av en psykologiforskare och en klimatkommunikatör, ger råd om hur man bekämpar myter utan att förstärka dem utifrån vad forskningen visar fungerar. Deras tre främsta råd är följande: nämn fakta snarare än myten, som kan nämnas lite kort senare; ge en varning innan du nämner myten så folk är beredda på falsk information; ge en alternativ (sann) förklaring istället för den (falska) som myten ger, annars kommer folk fortsätta minnas myten. Andra råd är att att vara kort, lättbegriplig, använda få argument och förklarande grafik. Det blev en del diskussion om global uppvärmning eftersom några deltagare var klimatskeptiker.

Mikael Ingemyr om exoplaneter

Efter lunchen talade fysikstudenten Mikael Ingemyr om de olika sätten att upptäcka exoplaneter och hur många som upptäcktes. Vi fick reda på att det i genomsnitt fanns mer än en planet per stjärnsystem och att bättre teleskop gett fler upptäckta små stenplaneter. Efteråt höll han i en diskussion om sannolikheten för liv och intelligent liv på andra planeter.

Rafael Ahlskog om vaccin

Statsvetaren Rafael Ahlskog upplyste oss om varför det är rationellt att inte vaccinera sig och varför diktaturer ibland är bra. Skämt åsido handlade det om modeller för vaccintäckning efter individuella nyttobedömningar och politiska system. Han visade bl.a. data på att diktaturer ofta har väldigt hög vaccintäckning, ibland högre än demokratier. Det blev många höjda ögonbryn och flera påpekade att de aldrig hört om denna forskning tidigare.

Den näst sista punkten var en genomgång av magikern Per Johan Råsmark om historiska och moderna magiker och deras förhållande till sanningen. Det mynnade ut i en diskussion om huruvida det är etiskt och estetiskt befogat att lura publiken om förklaringarna till effekterna. Bl.a. Derren Browns fejkförklaringar om en lottoförutsägelse diskuterades.

Till sist höll Erik Andersson i en livlig diskussion om fenomenet skeptiker som anklagar andra skeptiker för att inte vara “riktiga skeptiker” som tydligen skapat en del konflikter i rörelsen. Det pratades bl.a. om hur meningslöst det är att ha perfekta ideal, om klimatskeptiker ska räknas som skeptiker, om det bör vara en hederstitel som man inte bör använda om sig själv och annat. Ämnet diskuteras även på VoFs forum i denna tråd.

Tack till alla deltagare som bidrog med presentationer och i diskussionerna!

Vetenskap och Folkbildning