post id: 31021
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31021
 
Årets folkbildare, pressmeddelande

Press­meddelande

VoF

Pressmeddelande rörande Vetenskap och Folkbildnings
utnämning av Sabaton till Årets folkbildare 2022
.


I samband med vår utnämning av hårdrocksbandet Sabaton till Årets folkbildare 2022 har det uppstått en diskussion rörande bandets inställning till Rysslands invasion av Ukraina. Att bandet har gjort en folkbildande insats genom att förmedla faktakontrollerad historisk kunskap behöver inte diskuteras, men efter tillkännagivandet av pristagaren tillkom uppgifter om ett uttalande från 2016 av en av bandets medlemmar. Uttalandet rörde hans uppfattning om hur befolkningen på Krim ställde sig till den ryska ockupationen av halvön.

I vår kontakt med massmedia har vi varit tydliga med att en förening som står för vetenskap också bör, i enlighet med goda vetenskapliga ideal, vara beredd att ompröva sina åsikter om fakta pekar åt ett annat håll. I samma anda tänker vi inte heller gripas av den hetsiga ton som gärna uppstår i dagens medieklimat. Vi kommer därför inte stressa fram ett beslut, utan kommer de kommande dagarna att noggrant bedöma den samlade bilden innan vi tillkännager hur vi tänker agera.

Styrelsen

Detta pressmeddelande med kontaktinformation finns i PDF-format här.

2 responses to “Press­meddelande

 1. Sabaton var ett bra val. Med dessa nya uppgifter i ljuset är en sansad ny bedömning motiverad. Om bandmedlemmen idag tillfredställande förklarar eller backar från sitt pro-ryska uttalande, borde det inte vara i vägen för att få ett pris så här sju år senare. Alla felar, och har han nu kommit på bättre tankar är det förlåtet. Ett färskt citat från bandmedlemmen på er hemsida visar att så verkar vara fallet.

  Många avskydde Sabaton redan innan och tar varje chans de kan för att smutskasta bandet. Utnämningen hade förmodligen kritiserats för att belöna ”smygrassar” eller liknande, om inte detta citat hade dykt upp.

  1. Tack för dina perspektiv, Stefan. Det är när det stormar som mest som sans är som mest behövligt!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning