post id: 4876
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4876
  
Aktuellt

Podcastrapporter från skeptikerkonferensen i Berlin

Här är tre podcasts som rapporterar från skeptikerkonferensen i Berlin 18-20 Maj, med Maria Berglund och med mig.

Vetenskap och Folkbildning