post id: 11553
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11553
  
Aktuellt

Om MatHem, Sanna, Jesper och VoF

Den 1 juni 2018 rapporterade MatHem att de skulle bli återförsäljare för Dr Sannas. Det är Sanna Ehdins företag för produkter som tillskrivs diverse hälsofrämjande egenskaper.

Sanna Ehdins många och yviga påståenden har VoF haft anledning att studera tidigare. Hon utsågs till Årets förvillare 2000 “för hennes hälsofarliga råd om kost och hälsa baserade på hennes vantolkningar av vetenskapliga studier”, och det finns tyvärr ingenting som pekar på att hon bättrat sig sedan dess.

Samarbetet mellan MatHem och Dr Sannas uppmärksammades av en användare på Facebook. Hans kritiska inlägg delades hundratals gånger.

Uppenbarligen lyssnade MatHem på kritiken och tog till sig argumenten. Den 4 juni meddelade man att man inte skulle ta in Dr Sannas sortiment.

Detta gav, naturligtvis, upphov till en del inlägg från besökare på MatHems Facebooksida. Bland de kritiska rösterna upprepas ideligen VoF:s namn. Det är naturligtvis smickrande att förknippas med sansad argumentation mot alternativmedicin och värdelösa produkter. Men äras den som äras bör: Den som fick MatHem att komma på bättre tankar var Jesper Sandström, översättare, skribent etc. Han var vid tillfället inte medlem i VoF och hade inte tagit upp frågan med någon “voffare”. Han hade bara tröttnat på kvacksalvare och grundlösa påståenden.

Vetenskap och Folkbildning