post id: 27939
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27939
  
-, Medlemsnytt, Skåne

Ny styrelse i VoF Skåne


Årsmöte för lokalavdelningen VoF Skåne hölls den 29 mars 2022. Till ny styrelse utsågs:

Lina Tebbla (ordförande) ordf.skane@vof.se
Pontus Böckman (sekreterare)
Steve Hoppett
Mats Edén
Cecilia Baldén-Lembke
Philippe Longchamps
Teddy Winroth

Mötet hölls på restaurang Sir Toby’s i Malmö med några deltagare uppkopplade via Zoom. Själva mötet följdes av ett intressant Quiz under ledning av Teddy Winroth.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning