post id: 12348
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12348
  
Aktuellt

Ny grafisk profil

Vetenskap och Folkbildning har tidigare påbörjat ett omfattande arbete med att ta fram en ny grafisk profil. Som ett led i detta arbete kontaktade vi förra året varumärkesstrategibyrån Argent och gav dem i uppdrag att undersöka vilka värdeord som bäst marknadsför vår förening till en bredare publik. Efter ett gediget förarbete under ett års tid med intervjuer och s.k. A/B-testning har byrån nu levererat ett välunderbyggt resultat. De två värdeord som kommer lyfta VoF till en ny nivå är:

Trovärdighet

Seriositet

Detta har vi sedan tagit med oss till Designbyrån Intelligent för att användas som fundament till en ny grafisk profil. Detta arbete kommer att ske i flera steg, där det första var att ta fram vår nya logotyp. 

– Vi har arbetat tätt och noggrant med VoF:s kunniga varumärkesutskott, vilket har varit jättespännande!, berättar Emanuel Swedberg, Creative Director på Intelligent. Utmaningen var att låta logotypen införliva och levandegöra värdeorden, och jag tror nog att vi lyckats över förväntan.

Detta första steg är nu avklarat, och det är med stolthet vi presenterar föreningens nya logotyp:

 

 

VoF:s marknadsansvarige Sam Haneman kommenterar resultatet: Det var helt enkelt dags för den grafiska profilen och logotypen att förnyas i takt med föreningen. Syftet med förvandlingen är att vårt ansikte utåt skall harmonisera med vårt dagliga arbete med att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.

Förvandlingen är dock långt ifrån klar. Arbetet med den grafiska profilen fortskrider och vi är övertygade om det kommer att uppskattas såväl av befintliga och framtida medlemmar som av vår nya samarbetspartner. Vi ser fram emot ett långvarigt och fruktsamt samarbete.

 

Vetenskap och Folkbildning