post id: 4840
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4840
 
Aktuellt

Nej, VoF är inte osams med sin gamla kontaktlista

En av VoF:s mest ihärdiga kritiker, Torbjörn Sassersson, har i olika sammanhang på internet uppmärksammat det faktum att föreningen inte längre har en tematisk kontaktlista för sakkunniga ämnesspecialister på sin webbsajt. Sassersson tolkar detta som att de sakkunniga tagit avstånd från föreningen. Så är inte fallet.

Vi i VoF-styrelsen beslöt nyligen att avskaffa kontaktlistan, och avtackade därför vänskapligt alla specialisterna för deras insatser. Skälen var flera, exempelvis:

1. Den som känner och har rekryterat en viss sakkunnig finns inte längre kvar i styrelsen.

2. En viss sakkunnig har dragit sig tillbaka och följer inte längre sitt forskningsfält lika aktivt.

3. När medierna kontaktar VoF vill vi prata med dem själva i stället för att genast lotsa iväg dem till någon utanför styrelsen.

4. Eftersom VoF inte företräder avvikande åsikter i vetenskapliga frågor behövs ingen lista på specialister med VoF-anpassade åsikter. Man kan t.ex. ringa vilken astronom som helst och få veta vad astronomer anser om flygande tefat.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.