post id: 29656
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=29656
 
Skeptisk måndag

Moder Teresa

This is not the saint you’re looking for…

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, mer känd som Moder Teresa, föddes 26 augusti 1910 i Skopje i dåvarande Osmanska riket (numera huvudstad i Nordmakedonien). I ung ålder flyttade hon via Irland till Indien, där hon blev kvar under större delen av sitt liv. Som hängiven katolik grundade hon Missionaries of Charity i Calcutta (numera Kolkata), en organisation som fortsatte att växa efter hennes död 1997. 2020 omfattade den 5167 medlemmar och nunnor, verksamma i 139 länder.

Moder Teresa

Under sin levnad fick Moder Teresa stor uppmärksamhet och erhöll flera priser, bland annat Nobels Fredspris 1979. Hon blev under sin livstid en symbol för kristen fromhet och hon helgonförklarades av påve Franciskus den 4 september 2016 som ”Helgonet Teresa av Calcutta”.

Missionaries of Charity

Moder Teresas organisation är hängiven ”avhållsamhet, fattigdom, lydnad” och att ”helhjärtat tjäna de fattigaste av de fattiga”. Med Moder Teresas egna ord skapades organisationen för att ta hand om ”de hungriga, de nakna, de hemlösa, de ofärdiga, de blinda, de spetälska, alla de som känner sig oönskade, oälskade, de bortglömda i samhället och de som har blivit en börda och skys av alla.” Organisationen drev och driver fortfarande barnhem för föräldralösa, hem för personer döende i AIDS, flyktingar, synskadade, alkoholister, fattiga, flyktingar med mera.

Kritik

Christopher Hitchens

Moder Teresas verksamhet har kritiserats hårt från flera håll, bland annat av journalisten Christopher Hitchens i boken ”The missionary Position” och av Robin Fox, redaktör för tidskriften ”The Lancet”. Kritiken gäller bland annat:

 • Brist på adekvat sjukvård för de fattiga samtidigt som organisationen hade stora banktillgångar. Diagnostisering var godtycklig och smärtlindring bristfällig.
 • Systematiska dop av döende personer (även icke-kristna) utan samtycke.
 • Moder Teresas umgänge och relationer med diktatorer och andra tveksamma figurer som donerat miljonbelopp.
 • Att motivet för verksamheten i huvudsak snarare handlade om att missionera än att underlätta eller hjälpa personer i nöd.

Förhärligande av lidande

mer än 18 000 [har] givits en vacker död

I ett tal i samband med sitt mottagande av Nobel Fredspris 1979 formulerade sig Moder Teresa så här: “Vi har ett hem för de döende i Calcutta, dit vi har fört mer än 36 000 personer bara från Calcuttas gator, och av det stora antalet har mer än 18 000 givits en vacker död.”

Det “vackra” i att lida för gud återkommer också i detta citat, återgivet av Christopher Hitchens: “Det finns något vackert i att se de fattiga acceptera sitt öde, att lida som Kristus.”

Moder Teresas egen sjukdom och död

När Moder Teresa själv drabbades av sjukdom i början på 90-talet fick hon modern sjukhusvård och genomgick flera hjärtoperationer innan hon till slut avled 1997. Den vård hon själv fick var långt ifrån den låga standard som tillhandahölls på hennes “hus för de döende” där man bland annat rutinmässigt återanvände sprutor endast sköljda i kallt vatten och inte administrerade starkare smärtlindring än paracetamol till de dödligt sjuka.

Enligt den italienska journalisten Gianluigi Nuzzi kan det inte vara brist på pengar som begränsade vården av de fattiga. I hans bok “Original Sin” hävdar han att Moder Teresa personligen “disponerade miljarder” i Vatikanbanken, till den utsträckning att om hon hade valt att flytta sina medel därifrån, så hade det hotat hela bankens existens.

Har du någonsin hört det sägas om någon att de “inte är någon Moder Teresa precis”? Ett tänkbart svar på det är kanske “Nej, men det var inte hon heller”…

Länkar:


Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 
Publicerad 2020-08-24, senast uppdaterad 2022-08-01

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning