post id: 6528
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=6528
 
Aktuellt

Medierna på Vetenskapsfestivalen inställt

Dagens planerade föredrag av Medierna i P1 på Vetenskapsfestivalen i Göteborg har tyvärr fått ställas in på grund av sjukdom.

Vi beklagar och hoppas att kunna arrangera ett nytt besök i framtiden. Tills vidare påminner vi om Lars-Gunnar från Språket i P1 kommer till Haket den 7:e maj. Mer information i kalendariet.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.