post id: 6528
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=6528
  
Aktuellt

Medierna på Vetenskapsfestivalen inställt

Dagens planerade föredrag av Medierna i P1 på Vetenskapsfestivalen i Göteborg har tyvärr fått ställas in på grund av sjukdom.

Vi beklagar och hoppas att kunna arrangera ett nytt besök i framtiden. Tills vidare påminner vi om Lars-Gunnar från Språket i P1 kommer till Haket den 7:e maj. Mer information i kalendariet.

Vetenskap och Folkbildning