post id: 4758
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4758
  
Aktuellt

Lögndetektorer utkastade från Department of Work and Pension

Stockholms universitet rapporterar att brittiska Department of Work and Pensions inte längre ska anlita företaget Nemesyscos lögndetektorer. Dessa har kritiserats hårt av de svenska forskarna Francisco Lacerda (Stockholms universitet) och Anders Eriksson (Göteborgs universitet). Lögndetektorerna påstås fungera genom analys av ljudens vågformer. Lacerda har även skrivit om ämnet i Folkvett, och då klargjort att metoden saknar varje form av trovärdighet.

Lacerda och Eriksson publicerade för några år sedan en kritisk artikel i en vetenskaplig tidskrift, vilket ledde till att Nemesysco stämde tidskriftsförlaget. Fallet fick mycket uppmärksamhet i den vetenskapliga världen och även i vanliga massmedia.

Department of Work and Pensions har nu beslutat att avstå från lögndetektorer efter egna omfattande undersökningar. Lacerda kommenterar i SU:s nyhetsartikel:

Department of Work and Pensions seriösa undersökning blev en välkommen men mycket dyr och onödig bekräftelse av det som Anders Eriksson och jag hade påstått.

Vetenskap och Folkbildning