post id: 4826
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4826
  
Aktuellt

Kritiserade ZandCell hotar VoF med polisanmälan

ZandCell är en firma i Halmstad vars devis är ”Regenerate with Stem Cell Technology”. Företagets webbsajt meddelar att man ”använder avancerade cellterapistrategier för att uppnå banbrytande medicinska behandlingar” och lockar med en egenutvecklad stamcellsbehandling. Frivilliga patienter kan få anmäla sig ”snart”. Men inga läkare eller medicinska forskare knutna till ZandCell nämns på webbsajten, och man refererar inte till några vetenskapliga publikationer. Det framgår faktiskt inte om man har någon klinik eller har behandlat några patienter ännu. Nya investerare säger man sig inte behöva just nu, men vid årsskiftet 2009/10 var ZandCells aktiekapital bara 100 000 kronor.

Företagets grundare och ägare Michael Zand är affärsman och tidigare kommunpolitiker. Han satt från 2006 till 2010 i Halmstad kommunfullmäktige, först för Moderaterna, sedan för Sverigedemokraterna, sedan som oberoende ledamot och till sist åter för Moderaterna.

Den 11 juli skrev en nytillkommen deltagare på VoF:s webbforum ett kritiskt inlägg under pseudonym om ZandCell. Rubriken var ”Stamceller som kvacksalveri i Sverige”, och skribenten uttryckte oro för att firman skulle kunna locka till sig desperata cancerpatienter från andra länder. Tre dagar senare nåddes VoF-styrelsen av ett brev på ZandCells brevpapper där ägaren hotade föreningen med polisanmälan om inte forumtråden raderades inom några dagar. ”För kännedom: liknande inlägg har tidigare framgångsrikt tagits bort av diverse forum”, avrundades brevet.

I medias rapportering om Zand (exempelvis webbupplagan av Hallandsposten, en tidning av vilken han anser sig vara orättvist skildrad) förekommer påfallande många uppgifter om förtalsanmälningar och andra anmälningar om mindre brott gjorda både av Zand själv och av andra människor mot Zand. VoF har alltså förmodligen inte skäl att känna sig särskilt utvald i detta sammanhang. Och den nyanlände forumdeltagaren och ZandCell-kritikern för ju tankarna till dem som tidigare utväxlat anmälningar med Zand.

Men VoF är en opinionsbildande organisation. Vi i styrelsen är därför rätt pålästa om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i yttrandefrihetsfrågor. Vi har meddelat Michael Zand att vi inte kommer att ta bort tråden från forumet och att vi inte uppskattar rättshaveristiska hotelser. Och vi gav honom ett råd på vägen: för att slippa den här sortens anklagelser bör ZandCell i stället offentliggöra resultaten av den stamcellsforskning som ligger till grund för firmans verksamhet.

One response to “Kritiserade ZandCell hotar VoF med polisanmälan

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning