post id: 11193
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11193
 
Aktuellt

Konferens om kunskapsresistens

Den 6-9 september hålls en konferens i Stockholm på det ständigt aktuella temat kunskapsresistens: Vad det är och vad man kan göra åt det. VoF närvarar på flera sätt. Bland annat är Dan Larhammar en av arrangörerna, och vi hoppas att återkomma med intervjuer i Folkvett med flera av deltagarna.

Några exempel:

Eugenie C. Scott: Antropolog och enveten kritiker av kreationism och ”intelligent design”. Hon har kallats ”ardent atheistic humanist” av Answers in Genesis, något som i det lägret tolkas som kritik.
Christopher Chabris: Han och kollegan Daniel Simons skapade 1999 ett sedermera välkänt psykologiskt experiment som på ett brutalt effektivt sätt visar hur lätt vi kan missa saker som är mitt framför näsan på oss.
YouTube: selective attention test
Jason Reifler: Studerar missuppfattningar och aggressiv okunskap i så olika (eller..?) ämnen som utrikespolitik, den senaste amerikanska valrörelsen och vaccinationer.
Ellen Peters: Studerar numeracy, grundläggande matematisk färdighet, och hur den kan påverka hur vi uppfattar data och tar beslut. Vilken sannolikhet är störst, 1:9 eller 9:91? Hur kan olika presentationer av fördelar och risker beträffande dieter, träning och mammografi uppfattas olika av olika personer?

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.