post id: 4779
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4779
  
Aktuellt

Julkalendern – lucka 19

Dagens lucka sjönk ner i marken innan jag hann öppna den:

Bild

SLUKHÅL slukar allt i sin väg. Det här slukhålet öppnade sig i maj i år i Guatemala City efter en veckas skyfall och drog med sig ett trevåningshus i raset. Slukhål bildas vanligvis på grund av vattenerosion av löslig mark som därmed sjunker ner. Men de kan även orsakas av mystiska processer som man mår bäst av att inte undersöka närmare.

Bonusbild:

Bild

James Randi och delar av VoF:s lokalavdelning i Göteborg firar ännu en lyckad Randishow.

Vetenskap och Folkbildning