post id: 4778
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4778
  
Aktuellt

Julkalendern – lucka 18

C-J visade sig har förlagt en av sina strumpor i lucka 18:

Strumpor utanpå skorna förhindrar fallskador. (Källa)

Att ha på sig strumpor över skodonen minskade signifikant den självrapporterade halkigheten på istäckta gångar, och en högre andel strumpbärare visade sig säkra när de gick nerför sluttningarna i studien. De enda fallen skedde när folk inte bar externa strumpor.
Försöket hade andra oväntade fördelar. Till exempel redovisade muntligen ett pensionerat par som bodde bredvid en av studieplatserna en lång historia av isrelaterade olyckor som täckte flera årtionden.

Julstrumpor.

Vetenskap och Folkbildning