post id: 4778
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4778
 
Aktuellt

Julkalendern – lucka 18

C-J visade sig har förlagt en av sina strumpor i lucka 18:

Strumpor utanpå skorna förhindrar fallskador. (Källa)

Att ha på sig strumpor över skodonen minskade signifikant den självrapporterade halkigheten på istäckta gångar, och en högre andel strumpbärare visade sig säkra när de gick nerför sluttningarna i studien. De enda fallen skedde när folk inte bar externa strumpor.
Försöket hade andra oväntade fördelar. Till exempel redovisade muntligen ett pensionerat par som bodde bredvid en av studieplatserna en lång historia av isrelaterade olyckor som täckte flera årtionden.

Julstrumpor.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.