post id: 4846
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4846
  
Aktuellt

Inte vilket magiskt vatten som helst

I några inlägg framöver tar vi en titt på interna debatter i woowoo-världen. I detta andra inlägg tittar vi på en av alla pseudovetenskapliga prylar som florerar på marknaden, och varför den är så mycket bättre än konkurrentens. Tipstack till Zartax på VoF:s forum.

Livsvatten.se marknadsför “joniserat och basiskt vatten”. Det ska vara hälsosamt och skydda mot diabetes, psoriasis, ja till och med mot cancer. Att vatten inte i större skala kan upplösas i joner, och att vatten har neutralt PH hindrar inte livsvatten.se från att bygga hela sin affärsidé på detta. (Läs mer om myten om joniserar vatten på http://skeptoid.com)

Tänk er att ha förmågan att ta vanligt vatten och förvandla det till en antioxidant, som hämmar åldrandeprocessen. Detta sker faktiskt då vattnet från våra vattenrenare/jonisator motverkar positiva joner eller  sk. ORP( Oxidations Reduktions Potential) värde som fås från luft, vatten- och matintag.

Men medan livsvatten.se naturligtvis är seriösa (de har till och med referenser från en Japans läkare som säger att deras produkter är jättebra), så är konkurrenten Kangenvatten rena bluffmakarna enligt företaget. De har därför i all välmening gjort en lista med myterna om Kangenvatten:

Myt Nummer Ett: Kangenvatten som produceras av Enagic vattenjonisatorer skiljer sig från vanliga jonisatorer som framställts av andra tillverkare av vattenjonisatorer.

Svar: Enagics vattenjonisatorer producerar samma typ av alkaliskt och surt vatten i sina maskiner och innehåller ett filter och har joniseringskammare precis som alla andra vattenjonisatorer på markanden.

Joniseringskammaren i en Enagic maskin använder i princip samma teknik som alla andra vatten jonisatorer gör att dela upp vatten i en sur och en alkalisk vattenström. Kangenvatten används ett annat namn för joniserat, alkaliskt vatten. Det finns ingen annan definition av Kangenvatten som är annorlunda än alkaliskt vatten tillverkade av en vattenjonisator eftersom det inte finns någon annan definition.

I ett försök att skapa skillnader inom kangenvatten då detta egentligen saknas, låter Enagic och dess representanter på sina hemsidor och möten beskriva Kangenvatten genom att säga “För att tekniskt klassificeras som Kangenvatten behöver kangenvatten ha en negativ ORP (-ORP) i intervallet -200mV till -450mV, medan vanligt Joniserat basiskt vatten alltid har mellan 100 mV och -100mV beroende på kvaliteten på maskin”. Även vattenjonisatorer från Kina kan få åtminstone ca -250mV i negativ ORP ( Det bör noteras att Livsvattens jonisatorer kan komma över -800mV ORP.)

Vetenskap och Folkbildning