post id: 4797
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4797
  
Aktuellt

F i biologi till superpedagog

”Vilken är vår tids största bluff?” Den frågan ställde Sydsvenskan till Stavros Louca, NO-lärare och en av de så kallade superpedagogerna i STV:s program om klass 9A. Hans svar blev något överraskande:

– Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.

En möjlig förklaring är förstås att Louca är felciterad till oigenkännlighet. För nog vore det märkligt om en prisad lärare i NO-ämnen avfärdar en av de viktigaste och mest väl belagda naturvetenskapliga teorierna som en bluff. En annan förklaring som jag för egen del lutar åt är att han har ett skruvat sinne för humor och helt enkelt driver med oss. Det som får mig på allvar att misstänka att Louca är en skojfrisk spelevink är hans kommentar om matematik i bibeln.

Kan du tänka dig att i Tredje Mosebok, som skrevs 1500 före Kristus och långt före de grekiska matematikerna, kan man till och med läsa om hur man räknar ut en cirkels omkrets!

Visserligen är det sedan länge uppmärksammat att läromedel i skolan går i arv och ofta är föråldrade, men om man hänvisas till gamla skolbiblar för matematik- och NO-kunskaper så har det väl ändå gått lite längre än jag befarat. Särskilt pedagogiskt är gamla testamentet sannerligen inte, för hur jag än letar kan jag inte hitta det geometriavsnitt som Louca pratar om. Om Louca själv utsatts för sådana läromedel skulle det kunna förklara de  lakuner i hans NO-kunskaper som gjort att han ignorerar den enorma kunskapsmassa som ligger bakom slutsatsen att människor och apor har ett gemensamt ursprung.

Det finns ändå hopp för att han inte låter detta färga undervisningen alltför mycket – han är ju trots allt superpedagog. I vilket fall som helst får man beklaga att han själv tydligen inte haft tillgång till några superpedagoger under sin egen skoltid. För här finns det bara ett möjligt betyg att ge – F för förnekelse.

Uppdatering: nu har Göteborgs-posten kultur&nöje ställt följdfrågor till Stavros som klargör att min hypotes om att det hela var ett uttryck för skämtlynne inte höll måttet. Louca är kreationist och tycker att varken evolutionsteorin eller skapelsetron ska “presenteras som en absolut sanning för eleverna”.

3 responses to “F i biologi till superpedagog

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning