post id: 27124
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27124
  
presslink

Dagens ETC, 8 jan 2022:

Ovetenskapliga idéer får fäste hos svenskarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning