post id: 4783
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4783
 
Aktuellt

Echinacea verkningslöst mot förkylning i ny studie

Det statliga amerikanska forskningsinstitutet för alternativmedicin, NCCAM, har i dagarna publicerat en studie som undersöker om örtmedicinen echinacea är verksamt mot förkylning. Studiens resultat är att det inte är signifikant verksamt.

Studien är en randomiserad kontrollerad prövning där de drygt 700 deltagarna lottades till fyra olika grupper: en kontrollgrupp som inte fick något, en blindad grupp som fick placebo, och en blindad resp. oblindad grupp som fick echinacea. Ingen av de bägge echinaceagrupperna gav signifikant lindrigare symptom eller kortare sjukdomstid än placebot, även om det fanns en liten positiv effekt med en halv dags mindre förkylning. Symptomen var självrapporterade av deltagarna.

Vetenskapsjournalisten Simon Singh och professorn i alternativmedicin Edzard Ernst skrev i sin bok Salvekvick och kvacksalveri om att echinacea mot förkylning var en av få örtmediciner som visat sig fungera. Sannolikt finns det tidigare studier med blandat resultat, så det kan vara klokt att vänta till fler studier har klarnat situationen. Som Mats Reimer skriver i ett av sina senaste blogginlägg kan man inte alltid följa enstaka (inklusive det senaste) belägg om man ska vara vetenskaplig, utan man måste vänta tills många högkvalitativa studier pekar åt samma håll och kunskapen är välintegrerad i övrig vetenskap.Fin blomma.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.