post id: 27236
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27236
  
Årets folkbildare, presslink

Dagens medicin, 13 jan 2022:

Fysioterapeut är Årets folkbildare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning