post id: 14436
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2020/12/800px-2019-nCoV-CDC-23312_without_background.png
 
Aktuellt

Covid-19, föredrag och information

SARS-CoV-2 virus (modell)Dan Larhammar, professor och ordförande i Kungliga Vetenskapsakademin, höll ett föredrag den 17 november där han ger exempel på både förhastade forskningsslutsatser, kommersiella bedrägerier och politisk propaganda samt tipsar om källor som granskar sanningshalten i nyheter och reklam.

Föreläsningen filmades och finns tillgänglig under vår Covid-19 informationssida tillsammans med ytterligare information angående hur man kan identifiera vilseledande covid-19 misinformation.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.