post id: 4859
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4859
  
Aktuellt, Göteborg, Medlemsnytt

Avrapportering från VoF Göteborg

Den 31 mars klockan 14.oo har lokalavdelningen i Göteborg årsmöte. Det innebär att ett helt verksamhetsår har gått, och vi vill ta chansen att sammanfatta händelserna på Skeptikerkusten.

Vetenskapsfestivalen 2011, i mitten Åsa Wihlbeck
Fredagen den 13:e maj, Brunnsparken i Göteborg

En högtidsdag i Göteborg är fredagen den 13:e. Den firas med gatuaktivism mot vidskepelse eller skeptikerpub. Göteborgsgänget tenderar att hamna på krogen när man ska ses, och vårt nya stamställe är Haket vid Masthuggstorget. I några fall har vi förärats med ett stimulerande föredrag till Ferneten, Erik Svensson från Uppsalainitiativet har pratat om klimatförvillare, och Mats Reimer och Agnes Wold höll nyligen ett mycket välbesökt föredrag om medicinska tokigheter.

Erik Svensson på Vetenskapsfestivalen 2011

En annan återkommande händelse är Vetenskapsfestivalen, där årets folkbildare Åsa Wihlbeck och Uppsalainitiativets Erik Svensson höll föredrag i VoF:s regi förra året. I år sammanfaller Vetenskapsfestivalen med Vetenskap och Folkbildnings Vårmöte i Göteborg. Dessutom kommer vi 2012 att delta i skolprogrammet, med lektioner i kritiskt tänkande för elever i årskurs nio. Förberedelserna har därför pågått länge, och lektionen ska förhoppningsvis gå att använda även vid besök på skolor framöver. I september hölls den sedvanliga Bokmässan i staden, och vår monter blev välbesökt inte minst tack vare en hitrest Per-Johan Råsmark som böjde gafflar med tankekraft åt förbipasserande.

Per-Johan Råsmark trollar för bokmässebesökare

Lokalavdelningens årsmöte är alltså den 31 mars klockan 14:00. Vi ses på Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Carl Skottbergs gata 22b

Dagordning
Val av mötesfunktionärer
– Mötesordförande, mötessekreterare och protokollsjusterare
Styrelsen verksamhetsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år.
Eventuella motioner.
Val av styrelse.
Val av ordförande
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Övriga frågor
Verksamhetsdiskussion

Vetenskap och Folkbildning