Elöverkänsligas riksförbunds hemsida saboterad

Vetenskap och Folkbildning fick tidigare idag kännedom om att Elöverkänsligas riksförbunds hemsida har utsatts för ett sabotage och pekats om till vår hemsida, närmare bestämt till VoF:s artikel om elöverkänslighet. Så fort vi blev informerade om situationen tog vi...

VoF ny medlem i nätverket Vetenskap & Allmänhet

VoF har anslutit sig till nätverket Vetenskap & Allmänhet! Men vad är VA (uttalas som ”va?”) för någon organisation? VA vill åstadkomma en brett förankrad tilltro till vetenskap och kunskap i Sverige. Föreningens uppdrag är att främja dialog och...

VoFs partienkät, del 2: Alternativmedicin

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland...