post id: 4802
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4802
  
Aktuellt, Medlemsnytt

Årsmöte i VoF Göteborg

Lördagen den 12 mars 2011 höll VoF Göteborg årsmöte. Liksom i fjol var lokalen Institutionen för växt- och miljövetenskaper intill Botaniska trädgården. Drygt 20 medlemmar mötte upp.

Avgående sammankallande Jonas Wieszkos gick igenom det gångna verksamhetsåret. Höjdpunkterna var James Randis framträdande i juni och bokmässan i september. Fredagen den 13:e (augusti) hade aktivister stått i Brunnsparken och konfronterat allmänheten med frågor om vidskepelse och liknande. Dessutom hade flera föreläsningar hållits i olika sammanhang, däribland två skeptiska pubar, liksom flera andra arrangemang.

En ny styrelse valdes:

David Eskilsson, ordförande
Amanda Duregård
Ulrik Fallström
Sheila Galt
Maria Hansson
David Hedlund
Jonas Nordström

Som förra gången avrundades årsmötet med en allmän diskussion där alla i tur och ordning fick tycka till om föreningens inriktning, aktiviteter, planer och vad man nu hade på hjärtat. En rad intressanta förslag lades fram, till exempel om inte lokalföreningen skulle kunna träffas oftare än en gång per år?

Efter årsmötet vandrade man bort till lokal på Andra Långgatan, där resten av kvällen tillbringades under ännu något mer avslappnade former.

Vetenskap och Folkbildning