post id: 11332
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11332
 
Aktuellt

Årsmöte i VoF Göteborg 2018-03-17

Den 17 mars samlades VoF Göteborg till årsmöte för att välja ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Dagen inleddes med traditionsenlig workshop där vi diskuterade hur vi ska kunna attrahera nya medlemmar och många bra synpunkter kom fram. Vi kommer att samla ihop materialet och se vad vi kan använda framöver. Mötesordförande var Paula Dahlberg som dagen till ära fick svinga den blå ordförandeklubban.

Efter mötet blev det VoFflor som Bagar-Bosse fixade på plats. Stämningen var god och vi pratade runt bordet om hur vi först kom i kontakt med VoF och vad som fick oss att gå med. Speciellt kul är det att höra hur våra nestorer  gruppen gick med genom att de hittade nån lapp uppe på Chalmers och därigenom fick fatt i föreningen som då endast fanns i Stockholm.

Dagens aktivitet blev en guidad tur i orkidéväxthusen där Sölve Kajanus från Svenska Orkidésällskapet berättade om de olika plantornas ursprung. Färgprakten är bedövande här och vår guidade tur fick några från allmänheten som hängde på när Sölve förklarade allt om växtsätt och ursprung.

Den nya styrelsen består av:

 • Karin Karlsson, ordförande
 • Anna Wallman, vice ordförande
 • David Eskilsson, ständig sekreterare
 • Per Frost, kassör
 • Anders Tryggvesson, jämställdhetsansvarig
 • Staffan Lückander, månpubsgeneral
 • Erik Sundin, ledamot

Valberedningen består nu av:

 • Peter Möller
 • Aidin Fanni
 • Paula Dahlberg

Revisorer för verksamhetsår 2018-2019:

 • Eric Setterberg
 • Jonas Wieszkos
 • Sofie Olausson (suppleant)

Ordförande Karlsson tackar härmed alla som deltog i mötet och önskar nya medlemmar i styrelse, valberedning och revisorsgrupp välkomna!

Vetenskap och Folkbildning