post id: 9153
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9153
  
Aktuellt

Andrea Rossis energikatalysator

Med anledning av repriseringen av Vetenskapsradions granskningar av den italienska energikatalysatorn (också kallad e-cat) uppfunnen av Andrea Rossi har flera personer frågat hur Vetenskap och Folkbildning ställer sig till uppfinningen. Eftersom vår dåvarande ordförande, fysikern Hanno Essén, uttalade sig om den i media1 har vi även tillfrågats om föreningen har något ansvar för hans uttalanden och den stora uppmärksamhet uppfinningen har fått.

Vad gäller den första frågan så har VoF som förening inte haft någon egen åsikt om e-caten. Vi har heller inte någon anledning att tycka något annat än vad majoriteten av fysiker tycker, nämligen att det inte finns något att diskutera förrän det finns tillförlitliga mätningar och undersökningar av hur apparaten fungerar. Det finns det inte nu och det kommer det sannolikt inte finnas förrän alla får se hur apparaten ser ut inuti. Man bör aldrig ta någons ord för att ett kontroversiellt fenomen existerar, allra minst Rossi som enligt Vetenskapsradion suttit i fängelse för bedrägeri inom energibranschen.

Vad gäller den andra frågan – föreningens ansvar – så har vi som förening inte varit inblandade i uttalanden om varken Rossi eller apparaten, även om ämnet har diskuterats i vår tidskrift Folkvett. Hanno Essén har uttalat sig på egen hand och föreningen står inte bakom vad han sagt om e-caten.

När det gäller vetenskapligt kontroversiella fenomen är det särskilt viktigt som vetenskaplig skeptiker att uttrycka sig försiktigt och enligt vetenskaplig konsensus. Man bör inte utesluta några felkällor eller spekulera öppet om orsaker innan fenomenet granskats i detalj och bekräftats av andra forskare som är experter inom detta fält. Vidare bör man också framhålla negativa resultat.

När man undersöker dessa fenomen bör man också ha öppenhet runt testerna, vara överens om testprotokollet i förväg och inte ändra förutsättningarna under testets gång. Annars bör man avbryta samarbetet.

 

Styrelsen,
Föreningen Vetenskap och Folkbildning

 

1. Se följande artiklar:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3108285.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3144772.ece

http://fof.se/tidning/2013/3/artikel/bluffmakare-eller-energi-geni

Vetenskap och Folkbildning