post id: 3715
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3715
 
Aktuellt

Andlig kirurgi med Per Johan Råsmark

Illusionisten Per Johan Råsmark visar en försmak av andlig kirurgi, en av de mest obskyra formerna av alternativmedicin. Med hjälp av illusioner får han det att se ut som att han opererar med händerna direkt in i buken på sin klient. Torsdag den 7 juli gör Per Johan Råsmark en komplett uppvisning på Vetenskap och Folkbildnings föredrag om alternativmedicin under Almedalsveckan i Visby. Högskolan Gotland, Cramérgatan 3, sal D22. https://www.vof.se/program.php#m236

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.