post id: 11600
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11600
 
Aktuellt, Almedalen

Almedalen 2018: Tisdag den 3 juli

Tisdagen inleddes hos Vetenskap & Allmänhet. Det är en bra organisation där bland andra VoF är medlem. De bjöd på skeptisk #hurvetdudet-frukost med Emma Frans. Efter en inledande film (från Utbildningsradion) där Emma steg för steg undersökte ett påstående så följde en rad frågor från publiken som besvarades. Såväl media som institutioner som allmänhet tenderar att uppmärksamma den anmärkningsvärda första studien mer än den mer lågmälda uppföljningen; men minst uppmärksamhet får den omfattande metastudien som efter långt om länge avfärdar den första studien.

Vetenskap och Allmänhet om miljömärkning

VA hade flera intressanta programpunkter. Efter Emma kom ett samtal om fenomenet miljömärkningar. Vad innebär de egentligen? Går det att lita på dem? Det är ju en stor (beroende på hur märkningen är upplagd) mängd parametrar som ska utvärderas och kokas ihop till ett antingen-eller. Hur stor hänsyn tas till vetenskap? Den aspekt som diskuterades mest var GMO. Stefan Jansson (tredje från vänster) ifrågasatte trögheten hos KRAV och Svanen, vars representanter var på plats. Den osäkerhet som fanns för 25 år sedan har nu praktiskt taget försvunnit från forskningsvärlden; hur lång tid ska det ta för miljömärkningarna att ändra sig?

Utbildning på vetenskaplig grund

Ännu ett VA-arrangemang rörde utbildning på vetenskaplig grund. Åsa Wikforss (andra från höger) beskrev den så kallade konstruktivismen (idén att eleverna ska ta reda på saker själva, endast lätt ledda av lärarna) bygger på en fundamental missuppfattning om skillnaden på inlärning och utlärning.

Ett seminarium rörde forskning kontra vetenskapsjournalistik. Är det inkompatibla världar? En fråga som togs upp var att forskare behöver mer incitament för att kommunicera mer om sin forskning. Den var händelsevis tredje gången på 24 timmar som undertecknad hörde detta…

Mat, kost och diet är märkvärdigt fruktbar grogrund för myter och kraftiga vanföreställningar av alla de slag. En bred paneldebatt i SLU:s regi avslutades med några kärnfulla och goda tips:

 • Maten har aldrig varit så bra.
 • Detoxa inte (det är värdelöst).
 • Lita inte på hemsidor som säger sig “berätta sanningen”.
 • Ät och var glad! (Eller: Bekymra dig inte för gluten och laktos om du inte måste.)
Pride-flaggan bortom Österport

Vi besökte även Scientologerna, närmare bestämt deras frontorganisation KMR vars uppgift är att hata professionell icke-scientologisk psykiatri.

På en helt annan nivå än vanlig ovetenskaplighet kan nämnas att nazistiska NMR fick tillstånd att stå på Södertorg. Av en händelse har RFSL sin organisation på samma torg. De valde att ställa in sin verksamhet för resten av veckan.

Som avslutning Österport, sedd inifrån stan. Den gotländska flaggan på tornet är för tillfället utbytt mot Prideflaggans regnbåge.

Vetenskap och Folkbildning