post id: 30741
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30741
  
Årets förvillare, presslink

Aftonbladet, 27 januari 2022

Här blir nazismen personlig – inte politisk: “Henrik Evertssons ‘Omgiven av fiender’ är ett totalt misslyckande”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning