post id: 34887
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34887
  
presslink

Aftonbladet, 2 april 2024

Läkare som jagar lajks – vem kan man lita på?

Utdrag: “Årets allmänbildare för sannolikt medvetet tankarna till det mer etablerade priset Årets folkbildare, utdelat av Föreningen Vetenskap och Folkbildning sedan 1987. I år gick även det till sociala medier-doktorer: instagramkontot Kvinnokliniken som drivs av tre specialistläkare (61 000 följare.) (Viralgranskaren som slog ner på mig tilldelades för övrigt samma pris 2014). När jag frågar hur deras granskningsprocess gått till får jag svaret att de har anlitat externa sakkunniga för att granska innehållet: professorer och universitetslektorer i gynekologi och obstetrik.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning