Årsmöte 2021 VoF Skåne

Online

Ordinarie Årsmöte i lokalavdelningen VoF Skåne äger rum digitalt*) den 24 mars klockan 18:00. Agenda enl stadgarna: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 3. Fastställande av … Continued