Årets folkbildare 2016 är Dagens Nyheters vetenskapsredaktion.

Årets folkbildare 2016
Amina Manzoor och Maria Gunther. Foto: DN.

När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Föreningen vill med detta betona vikten av att ledande massmedia förstår värdet av att ha en permanent och kompetent bevakning av aktuell forskning.

Under senare år har etablerade svenska massmedier skurit ner på bevakningen av vetenskap. Inför 2016 valde tidningen Dagens Nyheter att istället utöka sin vetenskapsredaktion. De båda journalisterna Maria Gunther och Amina Manzoor har under året lyckats beskriva vetenskapliga framsteg, såsom Nobelpristagarnas forskning, genom att använda ett språk som är förståeligt för alla, oavsett utbildningsbakgrund. De tar med läsaren på en resa genom den ibland svårförståeliga vetenskapliga begreppsfloran och redogör exempelvis för skillnader mellan forskningskonsensus och enstaka studier.

På internet och i sociala medier florerar en mängd myter som rör kroppen och vår hälsa. Under 2016 har Dagens Nyheters vetenskapsredaktion kunnat hjälpa läsaren att navigera bland en mängd sådana påståenden avseende socker, förkylningar, vegetarisk kost och mat och hälsa. Med stöd i vad dagens vetenskap kan påvisa har flera spridda hälsomyter därigenom kunnat avlivas.

DNs vetenskapsredaktion har under året bevakat och rapporterat om stort som smått. Harry Potter-citat och teoretisk fysik har samsats i en artikel om tidsresor, problematiken med googlande patienter har diskuterats och påståendena i en pseudovetenskaplig bok har avfärdats. Redaktionen har med bravur och på ett insatt sätt bevakat de stora medicinska händelserna under året såsom Zikavirusets utbredning och Macchiariniskandalen samt redogjort för dessa utifrån flera olika aspekter. Amina Manzoor och Maria Gunther har gjort det svåra begripligt för en mängd läsare. Genom satsningen på vetenskapsjournalistik har Dagens Nyheter därmed visat att man förstår vikten av en god bevakning av dessa viktiga områden.

För detta får Dagens Nyheters vetenskapsredaktion Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2016 och en prissumma på 25 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildning