Sömnparalys är ett tillstånd som inträffar i stadiet precis innan man somnar in (det hypnagogiska tillståndet) eller precis innan uppvaknandet från sömnen (det hypnopompiska tillståndet).

Tillståndet kännetecknas av oförmögenhet att röra sig eller prata. Det är ofta associerat med en känsla att det finns någon typ av närvaro, en känsla som ofta väcker rädslan till liv men som även samexisterar med oförmågan att skrika. Paralysen kan existera i enbart några sekunder. Upplevelsen kan involvera synliga, hörbara eller kännbara hallucinationer. Beskrivningen av symptomen efter en sömnparalys liknar beskrivningar som många ”bortförda” återger när de berättar om sina upplevelser. Sömnparalys tros av somliga vara grunden till inte enbart vanföreställningar om utomjordiska bortföringar, utan även spökobservationer och vanföreställningar som innefattar paranormala eller övernaturliga upplevelser (t ex incubus och succubus).

Sömnparalys är något som många människor upplever en eller två gånger i livet men det är vanligt förekommande för de som lider av narkolepsi.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.png Sleep Paralysis Page
Bild:Us.png Sleep Paralysis and Associated Hypnagogic and Hypnopompic Experiences
Bild:Us.png Isolated Sleep Paralysis: A Web Survey by Giorgio Buzzi and Fabio Cirignotta
Bild:Us.png Abduction by Aliens or Sleep Paralysis? Susan Blackmore
Bild:Us.png Waking Up to Sleep Paralysis by Chris Mooney
Bild:Us.png My experience with sleep paralysis by Anonymous
Bild:Us.png Sleep disorders by Dr Alison Bentley, School of Physiology, Wits University, South Africa
Bild:Us.png Dr. William C. Dement’s page on sleep paralysis
Bild:Us.png ‘Alien abductees’ suffer post-traumatic stress
Bild:Us.png Old Hag
Bild:Us.png Old Hag Syndrome

Böcker

Bild:Us.png Dement, William C. The Promise of Sleep: A Pioneer in Sleep Medicine Explores the Vital Connection Between Health, Happiness, and a Good Night’s Sleep (Dell Books, 2000).
Bild:Us.png Hufford, David J. The Terror That Comes in the Night: An Experience-Centered Study of Supernatural Assault Traditions (University of Pennsylvania Press, 1989).
Vetenskap och Folkbildning