En själ eller ande är en ickefysisk entitet kapabel till perception och självmedvetande. Själar tros ofta vara odödliga.

Om det fanns en entitet uttänkt för människans uppfyllan av önskningar så är själen den entiteten. Som Thomas Hobbes poängterade, konceptet av en innehållslös substans är en motsägelse. Det är inte möjligt att föreställa sig en ickefysisk entitet som har liv och perception. Även de som tror på själar föreställer sig dem alltid att vara som människoformade moln eller dimma. Det är en vanföreställning att tro att konceptet av en själ är möjligt att föreställa sig. Trots detta har miljarder människor trott på en ickespatial observatör som kan resa genom rymden och uppfatta och tolka vibrationer och vågor i luften utan några sinnesorgan.

Arbete som gjorts av filosofer och psykologer baserat på antagandet av en ickefysisk entitet som på något sett lever och interagerar med människokroppen, har inte ökad människans förstående om hur medvetandet fungerar. Istället har det ökad vidskepligheten och okunnigheten och samtidigt hindrat utvecklingen av någon verklig och användbar kunskap om människans medvetande. Mer lovande är arbetet från dem som ser medvetande som hur hjärnan fungerar och som försöker bota ”mental” sjukdom i första hand som ett fysiskt problem. Två väldiga industrier har blivit både möjliga och lukrativa genom tron på en icke-entitet i behov av behandling från experter på icke-entiteter: religion och psykologi. En tredje industri, filosofi, florerar också till stor del pga. konceptet av en själ: en hel del filosofer skriver böcker och artiklar baserade på antagandet av existensen av andar, medan en hel del andra kan leva på att skriva motargument och kritik till dessa böcker och artiklar. Det verkar som om skeptikern och den sanna troende behöver varandra!

 

Vidareläsning

Böcker

Bild:Us.png Epicurus. The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments (Great Books in Philosophy), translated with an introduction by Eugene O’Connor (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1993).
Bild:Us.png Freud, Sigmund. The Future of an Illusion, translated from the German and edited by James Strachey (New York: Norton, 1975).
Bild:Us.png Hobbes, Thomas (1588-1679). Body, Man, and Citizen, Elements of Philosophy and Leviathan.
Bild:Us.png Ryle, Gilbert. The Concept of Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
Bild:Us.png Sacks, Oliver W. The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales (New York : Summit Books, 1985).
Bild:Us.png Sacks, Oliver W. A leg to stand on (New York : Summit Books, 1984).
Vetenskap och Folkbildning