“Earth is Missing” Den här cirkeln är inte en bluff. Den gjordes av Matt Williams med vänner till en film.
“Earth is Missing” © 2001 Peter Sorensen
Winchester 1995
Originalet i Longwood Warren, England, 1995

En sädesfältscirkel är ett geometriskt mönster, ofta mycket invecklat och komplicerat som uppträder i en åker, vanligen en veteåker, och ofta i England. De flesta, om inte alla, sädesfältscirklar är troligen tillverkade av skämtare. Exempelvis har Bild:Us.pngDoug Bower och David Chorley erkänt sig skyldiga till drygt 250 cirklar under åren.

En del tror att mönstren i sädesfälten är meddelanden från utomjordiska rymdfarkoster. Några menar att utomjordingarna försöker kommunicera med oss genom att angänva uråldriga sumeriska symboler eller suymboler föreställande utomjordisk DNA. De som ägnar sig åt sådana allvarliga studier och teoretiserande omkring sädesfältscirklar kallas cerealoger (eng: cerealogists) (efter den romerska jordbruks- och fruktbarhetsgudinnan Ceres), eller sädisar (eng: croppies).

Utomjordiskt DNA?
Utomjordiskt DNA?

Även vetenskapligt sinnade personer har gett sig in i bataljen. De har klokt nog undvikit tesen att utomjordingar täljer meddelanden i sädesfälten. Men de har tänjt sin fantasi för att hitta på teorier om Bild:Se.pngvirvlarklotblixtarBild:Se.pngplasma, och andra mindre ockulta förklaringar med naturliga krafter som vind, värme eller djur.

Det finns de som anser att mönstren helt klart är Bild:Us.pngtillverkade av USA:s och Storbrittanniens flygvapen med hjälp av en “militär mikrogvågskanon, styrd av en dator” och en bok med skisser. Men, när vi letar efter en förklaring till märkliga saker bör vi aldrig glömma att ta med på checklistan att fenomenet vi studerar kan vara en bluff.

Om sädesfältcirklar hade funnits på 1200-talet, hade de tillskrivits Satan, som sades ligga bakom såväl märkliga händelser som många icke-märkliga saker, exempelvis byggandet av Bild:Se.pngStonehenge eller Bild:Se.pngHadrianus mur mellan England och Skottland. Det var vanligt att tro att forntidens männsiskor inte kunde ha åstadkommit sådana verk på egen hand. Idag har Satans krafter som förklaring för märkliga eller mystiska saker ersatts av utomjordingar.

Se även

(utomjordiskt) bortförandeforntida astronauterboskapsstympningarflygande tefat, and UFO.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.png CSICOP’s Crop Circle Report
Bild:Us.png Levengood’s Crop-Circle Plant Research by Joe Nickell
Bild:Us.png Circular Reasoning: The ‘Mystery’ of Crop Circles and Their ‘Orbs’ of Light by Joe Nickell
Bild:Us.png Hollywood Fertilizes Profits with Crop Circles (CSICOP press release in response to the movie Signs)
Bild:Us.png Crop Circle Confession by Matt Ridley]
Bild:Us.png Wheat Graffiti by Daniel Pinchbeck
Bild:Us.png The Crop Circle Connector
Bild:Us.png Critchley’s Crop Circle Connections
Bild:Us.png Circlemakers’ Gallery

Artiklar

Bild:Us.png Allen, Robin. “Cerealogy is Dead – Long Live Cerealogy!” Skeptic (UK), vol 8, no 1 (part 1), no 2 (part 2).
Bild:Us.png Hempstead, Martin. “The Summer of ’91,” Skeptic (UK), vol 5, no 6 (1991)
Bild:Us.png Huston, Peter. Scams from the Great Beyond : How to Make Easy Money Off of Esp, Astrology, Ufos, Crop Circles, Cattle Mutilations, Alien Abductions, Atlantis, Channeling, and other New Age Nonsense (Paladin Press, 1997).
Bild:Us.png Nickel, Joe. “The Crop Circle Phenomenon: An Investigative Report,” in The Skeptical Inquirer (Winter, 1992).
Bild:Us.png Schnabel, Jim, Round In Circles: Physicists, Poltergeists, Pranksters and the Secret History of the Cropwatchers (Penguin: London, 1994).

Mer information

Bild:Se.png Wikipedia-artikel om Sädesfältcirklar
  • Vetenskap och Folkbildning