rosenmetoden
Rosenmetoden har ingen forskning som stöd för de hälsopåståenden den gör.

Rosenmetoden, en alternativmedicinsk behandlingsmetod. Den utvecklades på 70-talet av sjukgymnasten Marion Rosen. Utövarna påstår att behandlingen öppnar det undermedvetna och integrerar kropp, psyke, känslor och ande. Metoden omfattar diskret beröring, samtal och andningsövningar. Man förutsätter att kroppen skyddar oss från smärtsamma tidigare upplevelser till priset av att den avskiljer oss från vårt ”sanna jag”. Symptom på detta är återhållen andning och kroniska muskelspänningar – lyckas vi komma i kontakt med våra bortträngda minnen så släpper spänningarna enligt metoden. Ibland erbjuds rosenterapi enbart som friskvård och kan då fungera avkopplande.

Rosenmetoden saknar vetenskaplig grund

Det finns ingen vetenskaplig dokumentation som styrker att metoden fungerar.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning